Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

Profil

Česká společnost sportovního práva, z.s. (Czech Association of Sports Law - CASL) je spolkem založeným dle českého práva.

CASL sdružuje především právníky specializující se na oblast sportovního práva, resp. problematiku aplikace právních norem ve sportovním prostředí – „právo ve sportu“. Členem CASL se však mohou stát i odborníci z jiných vědních oborů, kteří prokazatelně přispěli a přispívají k rozvoji sportovního práva a sportovní činnosti.

Cílem CASL je podporovat rozvoj sportovního práva v České republice a tím přispět k rozvoji sportovní činnosti vůbec, to vše při respektování filozofie olympismu a zásady fair play. Členové CASL usilují o vytvoření sportovně-právního fóra odborníků, kteří na základě vzájemné výměny praktických zkušeností a odborných znalostí mohou společně nabízet kvalifikovaná a efektivní řešení sportovně-právních problematik, v neposlední řadě pak pozitivně ovlivnit jejich legislativní řešení.

K dosažení svých cílů CASL usiluje zejména o:

  • poskytování příležitosti k osobním kontaktům a neformální spolupráci svých členů působících ve vědě a praxi,
  • informační a publikační činnost v oblasti sportovního práva,
  • přispění k rozvoji legislativy v oblasti sportu,
  • realizaci vzdělávacích projektů v oblasti sportovního práva (práva ve sportu),
  • o spolupráci s národními a mezinárodními sportovními organizacemi,
  • o spolupráci se zahraničními spolky obdobného zaměření.

Členové CASL se zavázali při dosahování cílů sdružení zůstat věrni olympijským hodnotám a zejména dodržovat zásadu fair play.

Předsednictvo

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M., předsedkyně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jana Pivolusková, místopředsedkyně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JUDr. Martin Sup, Ph.D., místopředseda

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rada

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M. - advokátka

Mgr. Jana Pivolusková - advokátka

JUDr. Martin Sup, Ph.D. - advokát

Mgr. Petr Jelínek - mezinárodní dopingový komisař a delegát EAA

JUDr. David Kohout, Ph.D. - vedoucí Zahraničního oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Ladislav Řehák - advokátní koncipient

Ostatní členové

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. - vědecký pracovník, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Mgr. Ladislav Mádl - advokátní koncipient

Jednání jménem spolku a podepisování

Jménem spolku jednají navenek a podepisují buď společně předseda a 1 místopředseda spolku nebo společně 2 místopředsedové spolku tak, že k názvu spolku připojí podpis s uvedením své funkce.