Předsedkyně CASL Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. se stala členem Arbitrážního tribunálu IHF

Předsedkyně CASL Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. se stala členem Arbitrážního tribunálu IHF (International Handball Federation). O jejím přijetí rozhodla Rada IHF na svém zasedání v Bělehradu dne 21.12.2013.

Arbitrážní tribunál IHF je nejvyšším arbitrážním orgánem světového házenkářského hnutí, je nadán pravomocí řešit spory plynoucí z obchodní činnosti mezi členskými federacemi a kontinentálními konfederacemi a mezi posledně jmenovanými a IHF nebo spory související s mezinárodními akcemi. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Arbitrážní komise IHF nebo proti rozhodnutím odvolacích orgánů kontinentálních konfederací.