Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

Předsedkyně CASL Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. se stala členem Arbitrážního tribunálu IHF

Předsedkyně CASL Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. se stala členem Arbitrážního tribunálu IHF (International Handball Federation). O jejím přijetí rozhodla Rada IHF na svém zasedání v Bělehradu dne 21.12.2013.

Arbitrážní tribunál IHF je nejvyšším arbitrážním orgánem světového házenkářského hnutí, je nadán pravomocí řešit spory plynoucí z obchodní činnosti mezi členskými federacemi a kontinentálními konfederacemi a mezi posledně jmenovanými a IHF nebo spory související s mezinárodními akcemi. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Arbitrážní komise IHF nebo proti rozhodnutím odvolacích orgánů kontinentálních konfederací.