Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

Podmínky pro uživatele

  1. Každý návštěvník internetových stránek www.casl.cz (dále jen „uživatel“) se před započetím užívání internetových stránek seznámí s těmito podmínkami pro uživatele.
  2. Podmínky pro uživatele obsahují úpravu podmínek užívání internetových stránek www.casl.cz (dále jen „www.casl.cz“) třetími osobami (dále jen „podmínky pro uživatele“).
  3. Pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek s doménou www.casl.cz je Česká společnost sportovního práva, z.s. (dále jen „CASL“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Web www.casl.cz je určen osobám se sídlem nebo bydlištěm v České republice.
  4. Jakékoliv užití www.casl.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv CASL a současně může být neoprávněným zásahem do práv osob, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu www.casl.cz. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru www.casl.cz
  5. CASL na webu www.casl.cz oprávněně využívá data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu CASL.
  6. Obsah na www.casl.cz má výhradně informační charakter. CASL neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zveřejněného obsahu. Každý uživatel užívá www.casl.cz na vlastní riziko. Autorské odborné články, názory a komentáře zveřejněné na www.casl.cz nevyjadřují stanovisko CASL a nelze je takto vykládat. Obsah www.casl.cz je průběžně doplňován a aktualizován. Informace, komentáře, články, stanoviska či jiná sdělení zveřejněná na www.casl.cz jsou aktuální k datu jejich zveřejnění na www.casl.cz (resp. k datu uvedenému v informaci, komentáři, článku, stanovisku či jiném sdělení). 
  7. CASL neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním www.casl.cz nebo v souvislosti s nemožností připojení nebo využívání obsahu webu. CASL nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování www.casl.cz. CASL neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž prezentace (např. reklamní) jsou uvedeny na www.casl.cz a neodpovídá za obsah a formu takové prezentace.
  8. CASL si vyhrazuje právo kdykoliv i bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.casl.cz.
  9. CASL neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím odkazů umístěných na stránkách www.casl.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. CASL neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se prostřednictvím odkazů připojit na www.casl.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
  10. Tyto podmínky pro uživatele jsou účinné od 1.9.2015. CASL si vyhrazuje právo tyto podmínky pro uživatele kdykoliv změnit.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Česká společnost sportovního práva, z.s. (CASL)