Nejdůležitější navrhované změny Světového antidopingového kodexu

Světový antidopingový Kodex je základním dokumentem celosvětového boje proti dopingu a vydává jej Světová antidopingová agentura WADA. Do svých vlastních směrnic jej povinně musí zapracovat všechny národní antidopingové organizace a mezinárodní sportovní federace. Současné znění je účinné od 1.1.2009. V novém znění Světového antidopingového kodexu, které vejde v účinnost 1.1.2015, se zcela jistě objeví celá řada změn. Definitivní podoba tohoto dokumentu bude schválena na Světové antidopingové konferenci v listopadu tohoto roku v Johannesburgu v Jihoafrické republice. Přehled navrhovaných změn, které budou mít největší dopad na sportovce a jejich okolí, je k dispozici již nyní.

  • Základní doba zastavení činnosti při prvním nálezu „nespecifické“ zakázané látky (např. anabolického steroidu; specifické jsou např. kanabinoidy, stimulancia), užití této látky nebo jejího držení, bude 4 roky (oproti současným 2 letům).U nálezu „specifické“ látky může být uložena doba zákazu činnosti také na 4 roky, prokáže-li příslušná antidopingová organizace tzv. přitěžující okolnosti.
  • Mezi definice porušení antidopingových pravidel bylo doplněno také Spiknutí, vědomé bránění nebo pokus o bránění dopingovému komisaři, zastrašování nebo pokus o zastrašování případných svědků a také úmyslné poskytnutí nepravdivých informací příslušné antidopingové organizaci.
  • Zkrácení doby, ve které nesmí sportovec dosáhnout tří porušení tzv. Whereabouts (nedodání informací o místech pobytu, nebo nezastižení na místě pobytu), z 18 na 12 měsíců. Dosáhne-li sportovec tří porušení těchto pravidel ve lhůtě 12 měsíců, dopustí se porušení antidopingového pravidla.
  • Promlčecí doba porušení antidopingových pravidel byla prodloužena z 8 na 10 let.
  • Mnohem výraznější dopad na doprovod sportovce (trenéři, lékaři, manažeři atd.) v případě porušení antidopingových pravidel i s ohledem na jeho případnou „dopingovou minulost“, včetně nové definice porušení antidopingových pravidel pod názvem Zakázaná spolupráce, a včetně zákazu užívání zakázaných látek doprovodem sportovce bez opodstatněného vysvětlení např. lékařského předpisu.
  • Pro sportovce v době zákazu činnosti bude povoleno poslední čtvrtinu nebo dva měsíce (podle toho, co bude kratší) doby zákazu činnosti trénovat s týmem či klubem a využívat sportoviště svého týmu či klubu. Doposud to povoleno nebylo vůbec.
  • Již od 11.května 2013 byl výrazně zvýšen limit pro dosažení pozitivního laboratorního výsledku u marihuany u vzorků odebraných při soutěži a to na 150 ng/ml moči.
  • Celkové zjednodušení a upřesnění znění Kodexu.

 

Petr Jelínek