Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

Čestní členové

V souladu s čl. III odst. 7 Stanov České společnosti sportovního práva, z.s. může Rada jednohlasným konsensem všech členů přiznat významné osobnosti v oblasti sportovního práva nebo právnické osobě, která se z pohledu členů spolku zasloužila o podporu a rozvoj sportovního práva - statut čestného člena. Členství čestného člena vzniká přijetím volby.

Čestnými členy České společnosti sportovního práva, z.s. jsou:

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M. maturoval summa cum laude na Anglickém gymnáziu v Praze. Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy ukončil s vyznamenáním v r. 1958 a v r. 1967 zde získal doktorát. Jako první Čech v historii studoval na Právnické fakultě Harvardské univerzity (Harvard Law School). Za svou absolventskou práci v rámci programu Master of Laws (LL.M.) zde v r. 1969 získal cenu Adizon Brown Prize za nejlepší písemnou práci v oboru mezinárodního práva soukromého.

JUDr. Bubník nastoupil do advokacie v r. 1958 a advokátem je od r. 1963. Jako advokát se specializoval na mezinárodní obchodní transakce, mezinárodní obchodní arbitráž, joint-ventures, privatizaci, investice, autorské a sportovní právo. Dlouhá léta působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze a rozhodčích soudů ve Vídni, Paříži, Curychu a Lausanne. Je členem České společnosti pro mezinárodní právo, zakladatelem a bývalým prezidentem Harvard Club Prague. Byl také dlouholetým členem AIPPI. Přednášel na právnických konferencích v Praze, Londýně, Vídni, Benátkách a Budapešti.

Na svou vrcholovou sportovní kariéru v krasobruslení, kdy v letech 1956 a 1957 stál na stupních vítězů hned za Karolem Divínem, navázal činností funkcionářskou. Mnoho let byl členem předsednictva Svazu krasobruslení a předsedou Komise rozhodčích. Znalost několika světových jazyků mu umožnila i působení na mezinárodním poli. Od r. 1963 působil jako mezinárodní rozhodčí a jako instruktor Mezinárodní bruslařské unie (International Skating Union) školil rozhodčí nejen v ČR, ale v mnoha zemích světa, včetně Austrálie. V letech 1988 až 1996 byl členem Odvolací komise Mezinárodní bruslařské unie, a v letech 1996 až 2010 pak členem jejího vedení a právním poradcem. Po dobu deseti let organizoval známou Pražskou brusli, v r. 1988 byl ředitelem mistrovství Evropy v krasobruslení v Praze a v r. 1993 ředitelem mistrovství světa, rovněž v Praze.

Od roku 2000 do 2012 byl JUDr. Bubník předsedou Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, která přezkoumává rozhodnutí sportovních svazů v dopingových věcech. Pod jeho vedením vytvořila rozhodnutí této komise první judikaturu ve věcech aplikace a výkladu Světového antidopingového kodexu. Dr. Bubník je také autorem přednášek o těchto předpisech pořádaných pro zástupce sportovních svazů a členy jejich disciplinárních komisí. Více než 15 let působí také jako arbitr Mezinárodního rozhodčího soudu pro sport (Court of Arbitration for Sport).

Za zásluhy o rozvoj sportu a olympismu mu byl v r. 2007 udělen Mezinárodním olympijským výborem Olympijský řád a v r. 2010 Cena MOV za boj proti dopingu. Ve stejném roce byl jmenován čestným členem Mezinárodní bruslařské unie.