Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

2. SPORTOVNĚ-PRÁVNÍ WORKSHOP – příspěvky přednášejících

Níže najdete příspěvky přednášejících k tématu 2. sportovně-právního workshopu "Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR".
Česká společnost sportovního práva děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky.

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M., předsedkyně České společnosti sportovního práva: Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR

Mgr. Jan Skýpala, generální sekretář Ligové fotbalové asociace: Přestupové systémy ve fotbale

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.: Mezinárodní přestupy ve světle judikatury

Předsedkyně CASL Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. se stala členem Arbitrážního tribunálu IHF

Předsedkyně CASL Mgr. Liběna Vondráčková, LL.M. se stala členem Arbitrážního tribunálu IHF (International Handball Federation). O jejím přijetí rozhodla Rada IHF na svém zasedání v Bělehradu dne 21.12.2013.

Arbitrážní tribunál IHF je nejvyšším arbitrážním orgánem světového házenkářského hnutí, je nadán pravomocí řešit spory plynoucí z obchodní činnosti mezi členskými federacemi a kontinentálními konfederacemi a mezi posledně jmenovanými a IHF nebo spory související s mezinárodními akcemi. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Arbitrážní komise IHF nebo proti rozhodnutím odvolacích orgánů kontinentálních konfederací.