Česká společnost sportovního práva, z.s.


Czech Association of Sports Law

2. SPORTOVNĚ-PRÁVNÍ WORKSHOP – příspěvky přednášejících

Níže najdete příspěvky přednášejících k tématu 2. sportovně-právního workshopu "Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR".
Česká společnost sportovního práva děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky.

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M., předsedkyně České společnosti sportovního práva: Přestupní systémy v kolektivních sportech v ČR

Mgr. Jan Skýpala, generální sekretář Ligové fotbalové asociace: Přestupové systémy ve fotbale

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.: Mezinárodní přestupy ve světle judikatury